สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าถึง 223%

0
609

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
Dr. Suvit Maesincee

“คุณรู้หรือไม่ว่าสินค้าที่มี GI จะมีราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 223%!”

จากการเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศส ผมได้เกริ่นให้ท่านทราบแล้วว่าผู้บริโภคชาวยุโรป ชอบสินค้าที่มี “story” ซึ่งสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “GI” (Geographical Indication) ตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี

EU มีนโยบายคุ้มครองสินค้าและส่งเสริมคุณภาพอาหาร ผ่านระบบ GI ซึ่งปัจจุบันมี 3 ระบบ ได้แก่

1. การคุ้มครองตามแหล่งกำเนิด (Protected Destination of Origin : PDO) แบบนี้เข้มสุดครับ เพราะต้อง “Produced, Processed and Prepared” ในพื้นที่ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ เท่านั้น
2. การคุ้มครองตามภูมิประเทศที่ผลิต(Protected Geographical Indication : PGI) เป็นแบบที่ไทยยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ EU
3. การคุ้มครองตามวิธีการผลิตที่เป็นไปตามประเพณี และความชำนาญพิเศษโดยไม่คำนึงถึงแหล่งผลิต (Traditional Specialties Guaranteed: TSG)

a

จากข้อมูลเมื่อปี 2553 ระบุว่า สินค้า GI ของ EU ที่จำหน่ายไปทั่วโลก มีมูลค่ากว่า 54.3 พันล้านยูโร ประเทศที่เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า GI คือ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมันนี และอังกฤษ

ที่น่าสนใจคือ มูลค่าเพิ่มของสินค้า GI โดยเฉลี่ยมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปถึง 2.23 เท่า!

ประเทศในกลุ่ม EU มีการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า “ไวน์” และ “แชมเปญ” ซึ่งสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับเศรษฐกิจของยุโรป และเป็นสินค้าที่เป็น “Signature” ของของยุโรปเลยก็ว่าได้ “นึกถึงฝรั่งเศส ต้องนึกถึงแชมเปญ” ใช่ไหมครับ

นอกจากไทยแล้ว แทบไม่มีประเทศอื่นนอกกลุ่ม EU ไปขึ้นทะเบียน GI กับ EU เลย วันนี้ผมจึงขอเล่าถึง

“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้าง” 3 สินค้า GI ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากสหภาพยุโรปครับ

“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นสินค้าจากอาเซียน “ประเภทแรก” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จาก EU “THUNG KULA RONG-HAI HOM MALI RICE : TKR” ปลูกใน “ที่ราบทุ่งกุลาร้องไห้” เท่านั้น ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัด คือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และยโสธร ข้าวหอมมะลิของที่นี่จะขึ้นชื่อว่ามีความหอมมากกว่าที่อื่นครับ

“กาแฟดอยตุง” กาแฟอาราบิก้าจากโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่ง สมเด็จย่าทรงปลูกกาแฟอาราบิก้าต้นแรกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง กาแฟดอยตุงมีกลิ่นหอม และรสชาติกลมกล่อม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปลูกบนเทือกเขานางนอน จ.เชียงราย ที่ระดับความสูง 800 -1,200 เมตรจากน้ำทะเล ปัจจุบัน ร้าน “Cafe’ Doitung” มีกว่า 15 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงราย และเชียงใหม่ คอกาแฟห้ามพลาดครับ

“กาแฟดอยช้าง” กาแฟอาราบิก้าจากหุบเขาดอยช้าง ใน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมหวาน รสชาติกลมกล่อม และได้รับคำชมจากผู้คั่วกาแฟว่า “รสชาติดี ไม่ว่าจะคั่วอ่อน หรือเข้ม” เป็นที่ชื่นชอบของคนรักกาแฟทั้งชาวไทยและเทศ ส่งออกไปแล้วหลายประเทศ เช่น แคนาดา อังกฤษ อิตาลี เป็นต้น

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่นผลักดันสินค้า GI ของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก EU ให้มากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้ว ยังเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับ “ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น” ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากรุ่นสู่รุ่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตชาวไทย

และที่สำคัญ…สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเราด้วยครับ!

12042762_907231126017656_1695106447130053404_n